telefon: +48 783 170 155
Dołącz do nas:
arcana pracownia plastyczna

Polityka prywatności i cookies

 • Start
 • Polityka prywatności i Cookies

Polityka prywatności

Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe w domenie www.arcana-pracownia.pl oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną i korzystających ze usług szkoleniowych firmy w jej siedzibie.

Administratorem danych osobowych jest Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Fosa Staromiejska 30/4, REGON 340807162, NIP 557-152-78-78.

Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922).

Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko dane niezbędne do realizacji zamówień. Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.

Wprowadzając dane w formularzu zamówienia, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski w Toruniu 87-100, ul. Fosa Staromiejska 30/4 w celu realizacji zamówień, późniejszej weryfikacji ważności licencji i świadczenia pomocy technicznej.

Dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom powiązanym i współpracującym z firmą Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski w celu realizacji zamówienia. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

Na stronach internetowych firmy Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez firmę Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.

Serwisy internetowe firmy Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski wykorzystują mechanizm tzw. "cookies" (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności prosimy o kontakt - arcana@arcana-pracownia.pl.

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski

Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.arcana-pracownia.pl

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski

Pliki Cookies stosowane w serwisach należących do Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
Urządzenia przenośne:
 • Android
 • Safari
 • Windows Phone
 • Blackberry

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski zawierają odnośniki do innych stron WWW. Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Arcana Pracownia Plastyczna Jurand Pawłowski.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu? Zapytaj

Szybki kontakt z pracownią
 • Adres Toruń: ul. Fosa Staromiejska 30/4
  Toruń 87-100
 • Adres Bydgoszcz: ul. Gdańska 123 lok. 2
  Bydgoszcz 85-022
 • Telefon: +48 783 170 155
 • Email: arcana@arcana-pracownia.pl
 • Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 19:00
  Sobota 09:00 - 14:00
  Niedziela Zamknięte
Zapytaj o szczegóły
© 2018. «Arcana Pracownia Plastyczna». Wszystkie prawaz zastrzeżone. Polityka Prywatności i Cookies